Uvedení do vztahu práva a etiky pro každodenní praxi

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:25. 05. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:1000 Kč za celé studium Kč
 
Kurz nastiňuje pohled na svébytnost i vzájemnou potřebu obou disciplín pro utváření spravedlivého práva, rozvoj etické a mravní kompetence v pluralitní společnosti. Zohledňuje složení účastníků, jejich profesní prostředí a speciální přání témat. Podrobněji jej rozpracovává v souvislosti s biomedicínskoetickými diskusemi, mravnostní kriminalitou, korupcí, užitím dobrých mravů v právu a etickou, občanskou a lidskoprávní výchovou. Přispívá k růstu etickoprávního vědomí, etické reflexe a mravní kompetence při výkonu profese, zejména v situacích dilemat, napětí, rozporů či konfliktů cílů, zájmů, jednání různých aktérů a daného rámce.

Doplňující informace:

Cíl akce:Vztah etiky a práva v kontextu etických kodexů, právních předpisů, soudních rozhodnutí, teologických a filosofických pramenů, výzkumné i právní praxe a dalších společenských jevů.
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603 330 793
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení