Trénink paměti 8h Šablony + 21 dní mozkový jogging

Pořádá a.i.m. Agentur s.r.o.

Termín:23. 11. 2017
Kraj:Celá ČR
Cena:2900 Kč
 
Akreditace MŠMT – DVPP Č.j.: MSMT- 1310/2017-1-2

Kurz je kombinací praktického nácviku paměťových technik a nejnovějších poznatků vědeckého výzkumu o mozku z oblasti paměti a učení, prevence Alzheimerovy demence, zpomalení stárnutí mozku a udržení zdraví.
Bonus kurzu: + 21 dní mozkový jogging – cvičení.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s moderními vědeckými poznatky o fungování mozku a paměťovými technikami pro lepší zapamatování a snadnější učení. Účastníci se naučí základní principy pro lepší paměť a vyzkouší si paměť.techniky vhodné pro běžnou výuku i výuku žáků s oslabenými paměťovými schopnostmi s využitím kognitivního tréninku.

Kurz se soustředí na trénink základních paměťových technik pro zapamatování velkých nesourodých seznamů, techniky s využitím kategorií, techniky pro snadnější zapamatování čísel a tipy pro výuku a učení se cizích jazyků.

Účastníci budou seznámeni s technikami prevence Alzheimerovy demence pro dlouhodobé udržení vysokého duševního výkonu, pro lepší práci a osobní spokojenost.

Přínosy pro účastníky kurzu:
– Techniky zpomalení stárnutí mozku.
– Techniky prevence Alzheimerovy demence.
– Pochopení základních principů fungování mozku a paměti vhodné pro výuku a učení se
– Vyzkoušení a osvojení mnemotechnik zvyšující zapamatování o více než 200% (vhodné pro žáky s SPU a ADHD).
 Rozvoj kreativity
 Vyšší sebevědomí
– Tipy pro výuku s cílem většího zapamatování učiva a lepších výsledků žáků

Program kurzu:
 Proč je dobré trénovat paměť.
 Proces a techniky učení.
 Mozek a paměť – nejnovější vědecké poznatky.
 Motory paměti a jejich rozvíjení (asociace, vizualizace, využití prostoru) – cvičení.
 Trénink paměťových technik (mnemotechnik) pro vyšší zapamatování – akrostika, akronyma, technika spojování, paměťové cesty (LOCI technika), kategorizace (pro zapamatování 50-100-200 položek), techniky na zapamatování čísel, tipy a techniky na zapamatování cizích slovíček.

Ohlasy účastníků:
\“dle mého názoru je tento kurz perfektní a myslím si, že i pro mnohé mé kolegy bude přínosem.
Vyzkoušel jsem si některé techniky a byl jsem docela mile překvapen, jak fungují. Proto tento kurz vřele doporučuji.
S přáním mnoha úspěchů
J.Port, učitel\“

\“Trénink paměti se mi líbil a zřejmě i všem ostatním kolegům. Od začátku do konce jsem se dovídal nové a hlavně použitelné informace a způsoby jak postupovat při tréninku paměti. Určitě některé techniky budu využívat při výuce s žáky.
Školení bylo akční a nenudilo.
Děkuji V.Hasman, učitel\\\“


„Určitě bych školení doporučila, nejenom učitelům ale i široké veřejnosti, protože tyto poznatky spolu s procvičením paměti mohou být pro ně zajímavé a podnětné.“ Mgr. Dagmar Kuttnerová, učitelka

V případě otázek volejte: 775 702 602
nebo piště: ales@zlepsipamet.cz


Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky všech typů škol, tzn. pro:
– učitele
– pedagogy v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
– vychovatele
– speciální pedagogy
– psychology
– pedagogy volného času
– asistenty pedagoga
– trenéry
– metodiky prevence v pedagogicko-psychologické poradně20),
– vedoucí pedagogický pracovníky

Místo konání: PRAHA – Revoluční 13 | Praha 1 | 110 00

Doplňující informace:

Cíl akce:Trénink paměti, techniky prevence Alzheimerovy demence
Kontaktní email:ales@zlepsipamet.cz
Kontaktní tel.:775702602
Poznámka k ceně:V ceně kurzu jsou studijně-pracovní materiály, drobné občerstvení, osvědčení.
+21 dní cvičení mozkový jogging.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
trenéři sportovních škol
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Prakticky orientovaný kurz. Vysoká využitelnost. Vysoce kladně hodnocený kurz. +21 dní mozkový jogging