MS Word pro začátečníky (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Kurz MS Word pro začátečníky je zaměřen na vytváření textů, tedy ukládání myšlenek pro stávající i budoucí generace na nějaké trvalé médium, je činnost stará jako lidstvo samo. Nemusíme již naštěstí vysekávat text do kamene, pískovce či tvrdého dřeva. Nemusíme zvládat práci s pazourkem, ale měli bychom zvládnout efektivně využít moderní prostředky, které nám umožní vytvářet text efektivněji, přesněji, rychleji a s menší námahou. Pojďme tedy společně hlouběji poznat vymoženosti dnešních textových editorů. Tento seminář je koncipován pro začátečníky, kteří dosud v textovém editoru na počítači příliš nepracovali. Účastníci se na praktických příkladech seznámí se základy práce v textovém editoru Microsoft Word a pochopí základní operace v tomto programu.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se seznámí základními typografickými pravidly, s nástroji pro tvorbu textů, s efektivním formátováním písma, odstavce a celého dokumentu, dokáží do dokumentu vložit tabulky, grafy a obrázky, hromadná korespondence ve škole.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
Poznámka:Informační technologie