MS Excel pro začátečníky (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Kurz MS Excel pro začátečníky je určen pro ty zájemce, kteří buď ještě s touto aplikací vůbec nepracovali nebo ty zájemce, kteří si chtěji své základní znalosti s prací s aplikací Microsoft Excel zdokonalit. Seminář nabízí zájemcům možnost naučit se vytvářet tabulky v aplikaci s tím, že seminář vychází především z potřeb pedagogů a tabulky v semináři vytvářené mohou být inspirativní pro jejich využití v běžné práci pedagoga. Značná část semináře je věnována tvorbě vzorců a jejich vhodné využití v tabulkách. V neposlední řadě je pozornost věnována grafickým výstupům z tabulek a tisku vhodnému pro archivaci pedagogických dokumentů.

Doplňující informace:

Cíl akce:Absolventi semináře umí vytvářet komplexnější tabulky s využitím vzorců a vestavěných funkcí programu, rozumí významu funkce když při tvorbě náročnějších tabulek, grafy, seznamy, filtry.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Informační technologie