Rastrová grafika a Adobe Photoshop (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Kurz seznamuje zájemce o zpracování grafických předloh se základními vlastnostmi rastrové grafiky a principy práce v bitmapovém grafickém editoru Adobe Photoshop. Zájemci pochopí důležitost výběrů při práci s grafickou předlohou a význam editace předlohy ve vrstvách. Velká pozornost bude kladena na tonální a tvarové úpravy předloh. Na praktických příkladech se zájemci seznámí s výsledky využití filtrů, tvorbou koláží, retušemi, korekcí optických vad objektivů fotoaparátů a podobně.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci dokáží vysvětlit rozdíly mezi vektorovou a rastrovou grafikou, porovnají rozdíl mezi barevným modelem RGB a CMYK, získají praktické dovednosti při úpravě grafických objektů, úprava vlastních fotografií, využití vrstev, filtry.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Informační technologie