Komunikace s rodiči v problémových situacích

Pořádá COMENIUS Agency s.r.o.

Termín:16. 03. 2018
Kraj:Praha, Středočeský
Cena:2899 Kč za seminář Kč
 
Cílem kurzu je rozvoj komunikačních a vyjednávacích dovedností i způsob práce s emocemi při vedení obtížných rozhovorů s rodiči žáků. Účastníci se zaměří na preventivní kroky, které brání zablokování komunikace, i na způsoby řešení případného konfliktu. Procvičí si vlastní schopnost empatie, argumentačního vyjednávání, využití emocí, správnou volbu taktiky zjišťování informací, a společně s ostatními účastníky kurzu budou moci modelově řešit před kamerou i konkrétní zátěžové situace, s nimiž se během své praxe setkali.

– Rodič ve vyhrocené komunikace – zjišťování potřeb rodičů, promýšlení cílů jednání;

– Komunikace s (rozzlobeným rodičem) – reakce na kritiku a negativní výpady;

– Práce s emocemi – hněv, pláč, úzkost, agrese, strach – krizový dialog;

– Jak nezraňovat sebe ani druhé – vina, mylné předpoklady, autorita učitele a roviny vzájemného respektu;

– Kdy a proč bude dialog úspěšný – aktivní naslouchání, dohoda s rodiči, video trénink, analýza a zpětná vazba.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je rozvoj komunikačních a vyjednávacích dovedností i způsob práce s emocemi při vedení obtížných rozhovorů s rodiči žáků.
Kontaktní email:support@comenius.agency
Kontaktní tel.:+420 212 241 829
Poznámka k ceně:Hodinová dotace: 8 hod.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Základní škola a mateřská škola, Chelčického 43, 130 00 Praha 3. www.zschelcickeho.cz