Emoční sebeobrana pro učitele – principy efektivní práce s emocemi – úvod (Praha)

Pořádá Emoční sebeobrana CZ

Termín:28. 05. 2018
Kraj:Celá ČR
Cena:1200 Kč za seminář Kč
 
Délka semináře: 8 vyučovacích hodin (9,00-16,00 hod.) Akreditováno MŠMT.

Workshop je zaměřený na osvojení principů vědomé práce s emocemi ve školním prostředí. Povolání učitele je náročné právě proto, že se dotýká (často necitlivě) oblasti emočního prožívání. Existují však způsoby, jak se účinně ubránit v náročných situacích.

Účastníci získají dovednosti potřebné k práci s vlastními emocemi i s emocemi druhých. S pomocí principů emoční sebeobrany se naučí své emoce prožívat tak, aby se staly zdrojem energie a nepředstavovaly zátěž pro profesní a osobní život.

Přihlašovací formulář: http://www.emocnisebeobrana.cz/workshop/emocni-sebeobrana-pro-ucitele-uvodni-workshop-praha-28-5-2018/

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se seznámí s principy emoční sebeobrany a jejich využitím ve školním prostředí
Kontaktní email:info@emocnisebeobrana.cz
Kontaktní tel.:777237073
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga