Doplňující didaktické studium angličtiny – od 09/2019

Pořádá České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

Termín:13. 09. 2019 – 10. 01. 2020
Kraj:Praha
Cena:5950 Kč za celé studium Kč
 
Angličtina z pohledu metodiky. Doplňující didaktické studium je akreditované jednosemestrální studium zaměřené na získání profesní kvalifikace v oblasti metodiky anglického jazyka. Umožňuje získat metodické oprávnění učit a zároveň přispívá k tomu, aby se účastníkům z řad učitelů učilo lépe.
Budete studovat:
– na uznávané vysoké škole
– pod vedením sehraného týmu lektorů s dlouholetými jazykovými i metodickými zkušenostmi
– v podmínkách garantovaných smlouvou
– v malých skupinách
– v přátelském motivujícím prostředí
Studium reflektuje legislativní požadavky pro výkon činnosti pedagogického pracovníka – učitele s odbornou kvalifikací pro výuku anglického jazyka. Zaměřením vychází především z požadavků praxe, dalším cílem je dodat učiteli teoretický základ, nadhled a jistotu. Cena studia zahrnuje přímou výuku, výukové materiály, konzultace, on-line podporu, závěrečnou zkoušku a vydání Osvědčení.

Možné financovat z projektu Šablony MŠMT.

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozšíření odborné kvalifikace o výuku předmětu anglický jazyk. Optimálně pro ty, kteří již mají jazykovou zkoušku z angličtiny na úrovni C1 a potřebují si doplnit metodiku, která je pro tuto kvalifikaci požadována v České republice dle platné legislativy.
Kontaktní email:jaspex@muvs.cvut.cz
Kontaktní tel.:224 355 018; 224 355 021
Poznámka k ceně:Jednosemestrální studium.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
cyklus seminářů
Oblast:předškolní vzdělávání
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Poznámka:Nový kurz otevíráme vždy v září. Konkrétní data zahájení zjistíte na kontaktním telefonním čísle nebo na webových stránkách http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/jazykove-vzdelavani/doplnujici-metodicke-studium/