Hodnocení žáků základní školy a metody, které vedou ke zlepšení výsledků vzdělávání žáků

Pořádá COMENIUS Agency s.r.o.

Termín:11. 05. 2018
Kraj:Královéhradecký, Pardubický
Cena:1598 Kč za seminář Kč
 
Seminář je zaměřený na hodnocení žáků dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

– Zprávy OECD o hodnocení vzdělávání v České republice;
– Doporučení České školní inspekce pro hodnocení žáků;
– Cíle vzdělávání a klíčové kompetence žáků;
– Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
– Úprava obsahu a výstupů vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
– Hodnocení nadaných a mimořádně nadaných žáků;
– Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním vzdělávacím programu a školním řádu;
– Sumativní hodnocení;
– Formativní hodnocení;
– Kriteriální, vrstevnické a slovní hodnocení;
– Techniky formativního hodnocení – příklady a konkrétní ukázky z praxe;
– Literatura a zdroje, praktické rady, diskuze, výměna zkušeností, zpětná vazba.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář je zaměřený na hodnocení žáků dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
Kontaktní email:support@comenius.agency
Kontaktní tel.:+420 212 241 829
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:prevence, výchovné poradenství
1. stupeň ZŠ
pedagogika, psychologie
školský management a řízení školy
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitel – metodik prevence
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci
Poznámka:Gymnázium Pardubice, Mozartova 449, Mozartova 449, 530 09 Pardubice, www.gymozart.cz