Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ

Pořádá VSM Academy

Termín:na klíč
Kraj:Vysočina
Cena:4200 Kč
 
Cílem programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti prevence syndromu vyhoření, komunikace, sebereflexe a sebepoznání a schopnosti spolupráce. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, které přímo souvisejí se zachováním motivace pedagogů ke kvalitnímu a plnohodnotnému výkonu pedagogické práce. Pedagogové jsou často výbornými odborníky z pohledu pedagogického a didaktického, ale jejich práce je založena na mnohdy velmi náročné interakci s dětmi a mladými lidmi. Program bude realizován v rozsahu 16 vyučovacích hodin rozdělených na 9 hod. teoretické přípravy a 7 hod. praktického nácviku.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti prevence syndromu vyhoření, komunikace, sebereflexe a sebepoznání a schopnosti spolupráce.
Kontaktní email:michalova@vsmjihlava.cz
Kontaktní tel.:734739147
Poznámka k ceně:odborný seminář dle příslušného zaměření,
učební pomůcky a materiály,
občerstvení a studený catering,
tiskové materiály (elektronická verze)
závěrečné osvědčení
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
Poznámka:Seminář se uskuteční na jaře 2019.