Seminář Základy pohybové gramotnosti

Pořádá Akademie Rinosport z.s.

Termín:29. 08. 2019 – 30. 08. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:1000 Kč za seminář Kč
 
Cílem semináře je přiblížit odborné veřejnosti moderní výukové trendy s využitím atraktivních prostředků a pomůcek. Témata vychází z programů na rozvoj pohybové gramotnosti Akademie Rinosport (RinoGym, RinoGym Air, Rinoset) a ze spolupráce s našimi odbornými partnery. Profilovými tématy jsou gymnastika, pohybové hry a atletika, doplněné dalšími atraktivními programy. Účastníci obdrží také metodické materiály pro dané lekce, zpracované přednášejícími autory.

Doplňující informace:

Cíl akce:Další vzdělávání ped.pracovníků v oblasti pohybové gramotnosti
Kontaktní email:akademie@rinosport.cz
Kontaktní tel.:+420 777 197 080
Poznámka k ceně:cena je za dvoudenní akci
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
trenéři sportovních škol
pedagogové volného času
Příloha:Stáhnout