„ŠABLONA“ – Praktická rétorika a prezentace pro pedagogy

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:08. 01. 2019
Cena:1150 Kč za seminář Kč
 


Cílem tohoto semináře je získání a upevnění znalostí a dovedností na poli sociální komunikace, v oblasti tzv. „soft skills“. V současné době se v pedagogické praxi cení nejen příslušná odbornost, ale také schopnost komunikovat na příslušné úrovni. V rámci tohoto výukového programu budou posluchači seznámeni se základními principy verbální i neverbální komunikace a získají základy rétorických dovedností a to včetně jejich praktického nácviku. Dojde také na seznámení se základními zásadami přípravy prezentace v programu MS PowerPoint.

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Hlavním cílem školení je přivést pedagogy k uvědomění si významu komunikace z hlediska, jak samotné výuky, tak toho, že jsou hlasovým i profesionály, kteří by měli jít žákům příkladem a zvládat, jak obsah, tak formu svého výkladu.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně