Nadané děti – rozvíjíme talent a potenciál dětí ve školách

Pořádá Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Termín:29. 01. 2019
Kraj:Praha
Cena:1590 Kč za seminář Kč
 
Seminář spojuje nové teoretické poznatky se současnou praxí na školách a s konkrétními příklady a doporučeními. Díky semináři budete umět lépe rozeznat, jaký typ je dané dítě a jaký přístup je pro něj nejvhodnější. Ukážeme, co se ve výchově nejvíce vyplácí a současně vede k úspěchu a spokojenosti vás i vašich dětí. Nezapomeneme na priority a opravdu důležité věci, které rozhodně nesmí chybět ve vašem pedagogickém snažení.

Seminář představí konkrétní nápady, tipy pro výuku, zkušenosti z praxe a v neposlední řadě pak ukážeme i řešení, správnou cestu a způsob, který se rozhodně vyplácí.

Seminář je určen pro:
• zodpovědné učitele a ředitele škol, kteří chtějí aktivně a správně vést svoje děti a rozvíjet jejich talent,
• školám, které se zaměřují na rozvoj nadání žáků v jakékoliv formě, školám, které chtějí v dané oblasti vylepšit svůj ŠVP.


Obsah semináře:
• Nové výzkumy a jejich výsledky – v čem jsou odlišné a v čem naopak potvrzují současné trendy
• Typ dítěte a jeho specifika – co je dobré a co ne, v čem být opatrný a naopak, jak nejlépe specifika využít
• Klíčové oblasti rozvoje každého dítěte, jejich podpora, provázanost a podmíněnost
• Význam a tvorba správných návyků a životních postojů
• Sedm nejčastějších chyb ve výchově
• Nejdůležitější návyky a postoje, které by neměly nikdy chybět
• Konkrétní formy rozvoje nadání ve třídách a školách
• Klady a zápory jednotlivých forem podpory nadání – podpořeno konkrétními kazuistikami

Doplňující informace:

Cíl akce:Díky semináři budete umět lépe rozeznat, jaký typ je dané dítě a jaký přístup je pro něj nejvhodnější. Ukážeme, co se ve výchově nejvíce vyplácí a současně vede k úspěchu a spokojenosti vás i vašich dětí.
Kontaktní email:info@kursy.cz
Kontaktní tel.:+420 222 539 301
Poznámka k ceně:Cena je uvedena bez DPH.
Typ akce:seminář
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
1. stupeň ZŠ
předškolní vzdělávání
matematika a její aplikace
pedagogika, psychologie
informatika a komunikační technologie
prevence, výchovné poradenství
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
trenéři sportovních škol
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času