Problémové chování ve škole – prevence a účinné řešení

Pořádá Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Termín:03. 12. 2018
Kraj:Praha
Cena:1590 Kč za seminář Kč
 
Na semináři se dozvíte praktické rady k prevenci a efektivnímu řešení problémového chování u dětí, žáků a studentů od mateřských po střední školy. Přednášející se zaměřuje na rozdíly v chování u dětí s diagnózou (poruchy chování, autismus, ADHD, PDA aj.) i bez ní, vhodné formy práce a motivace dětí, u nichž se toto chování objevuje. Dostatek prostoru je věnován příkladům dobré praxe a konkrétním dotazům účastníků.

Obsah semináře:
• Popis nejčastějších projevů problémového chování
• Identifikace příčin
• Osobnost žáka s diagnózou
• Možnosti prevence
• Popis odměnových systémů
• Návrhy úpravy vyučovací hodiny
• Popis krizového plánu
• Nástin spolupráce s poradenským zařízením
• Nástin spolupráce s rodinou

Doplňující informace:

Cíl akce:Na semináři se dozvíte praktické rady k prevenci a efektivnímu řešení problémového chování u dětí, žáků a studentů od mateřských po střední školy.
Kontaktní email:info@kursy.cz
Kontaktní tel.:+420 222 539 301
Poznámka k ceně:Cena je uvedena bez DPH.
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
výchovní poradci