4. FÓRUM PREVENCE v Ostravě

Pořádá Prevalis, z. s.

Termín:27. 03. 2019
Kraj:Moravskoslezský
 
Jednodenní setkání bude zaměřeno na výměnu zkušeností v oblasti prevence rizikového chování a kriminality a realizace preventivních aktivit.
Na konferenci vystoupí:
doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. – \“Já a můj Rom\“ aneb Jsme sběratelé příběhů, ale opravdu jim rozumíme?!
PhDr. Hana Cisovská, Ph.D. – Dramatická výchova jako nástroj prevence rizikového chování
Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. – Specifika dětí, které kradou ve škole
PhDr. Linda Palatá, Mgr. Lukáš Grochal – Spolupráce OSPOD, školy a NNO při práci s rizikovými dětmi
Mgr. Irena Štulíková, DiS., Mgr. Lukáš Grochal – Participativní techniky při práci s třídním kolektivem a rodiči
Mgr. Blanka Šídlová – Role školního metodika prevence při řešení poruch příjmu potravy
PhDr. Petra Vávrová – Principy zdravé komunikace ve škole (mezi dospělými)

Přihlášky na http://prevalis.org/dnyprevence/prihlasit-se/

Doplňující informace:

Cíl akce:Zvýšení odborné kvalifikace pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
Kontaktní email:monika.hacecka@prevalis.org
Akreditace MŠMT:Ano
Cílová skupina:učitel – metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení