Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka

Pořádá Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

Termín:05. 02. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:800 Kč za seminář Kč
 
Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky – vyučující ruského jazyka na základních a středních školách se současnou normou a jazykovým územ ruského jazyka, představit jim nejvýraznější jevy z oblasti výslovnosti, slovní zásoby, gramatiky a stylistiky současného ruského jazyka, v rámci slovní zásoby bude pozornost věnována zejména otázkám přejímání z angličtiny a porovnání použití anglicizmů a původních ruských výrazů v řeči. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům možnost upevnění a rozvoje vlastní lingvistické kompetence při konverzaci s rodilým mluvčím. Účastníci současně získají představu o možných způsobech didaktizace jednotlivých témat a variantách jejich realizace ve výuce konverzace v ruském jazyce.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům možnost upevnění a rozvoje vlastní lingvistické kompetence při konverzaci s rodilým mluvčím.
Kontaktní email:jakub.konecny@pedf.cuni.cz
Kontaktní tel.:732489864
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
Příloha:Stáhnout