Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti – pokračující kurz

Pořádá Prevalis, z. s.

Termín:19. 09. 2019 – 21. 09. 2019
Kraj:Praha
 
Kurz ukáže způsoby vedení otázkami. Ukáže, jak předávat zodpovědnost, méně se unavit a lépe vést jednotlivce i celé třídy díky účinným otázkám. Účastníci se naučí, jak otázky využít například při individuálním plánování, v práci s problematickými situacemi s jednotlivci i s celou třídou. Rozvojové otázky jsou účinné i ve vlastním osobním rozvoji či pro zlepšení vztahů v rodině. Základem jsou koučovací techniky vycházející z řady metod, především však koučování zaměřeného na hledání smyslu v dané situaci – pro žáka i učitele, nazvaného existenciální koučování. Autorem této metody je vídeňský psychiatr, terapeut a profesor Alfried Langle (30 se učil a spolupracoval s Viktorem Franklem). Lektorka: MgA. Irena Swiecicki. Lektorka absolvovala kromě dalších koučovacích výcviků dlouhodobý mezinárodní výcvik přímo u profesora Langleho. Kurz je realizován v rámci vzdělávacího programu Jak pracovat s dětmi s výchovnými problémy, č. akreditace: MSMT-14990/2018-2-587.

Doplňující informace:

Cíl akce:Zvýšení odborné kvalifikace pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
Kontaktní email:kancelar@prevalis.org
Poznámka k ceně:Cena je odlišná v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře.
Akreditace MŠMT:Ano
Cílová skupina:výchovní poradci
učitel – metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
Poznámka:9:00 – 16:00 prostory Prevalis, z. s. Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5