Kariérové poradenství v praxi

Pořádá EKS, z.s.

Termín:04. 12. 2018
Cena:3600 Kč za seminář Kč
 
Naučte se praktické techniky, které rozvíjejí kompetence vašich klientů!

Co potřebují naši klienti, aby byli v práci spokojení? V průběhu života se naše očekávání a potřeby od zaměstnání mění, a proto kariérové poradenství nespočívá v jednorázové volbě povolání. Na kurzu se seznámíte s konceptem kompetenčního portfolia a dalšími nástroji, které klienty vedou k hlubší analýze a porozumění vlastním dovednostem. Vyzkoušíte si praktické techniky, které u klientů pomáhají najít, pojmenovat a rozvíjet kompetence. Naučíte se, jak tyto techniky a nástroje přizpůsobit různým cílovým skupinám (od žáků základních škol až k dospělým se specifickými vzdělávacími potřebami).

Doplňující informace:

Cíl akce:Na kurzu si vyzkoušíte techniky kariérového poradenství, které rozvíjejí kompetence klientů. Naučíte se, jak tyto metody přizpůsobovat cílovým skupinám na míru. A na závěr se seznámíte se s konceptem kompetenčního portfolia a jeho využitím v praxi.
Kontaktní email:info@ekskurzy.cz
Kontaktní tel.:222 211 799
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
přednáška
kurz
Oblast:pracovní činnosti, úvod do světa práce
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové