Metody ve výuce s žáky s odlišným mateřským jazykem

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:03. 12. 2018
Kraj:Praha
 
Datum: 3. prosince 2018, 9:00 – 16:00

Místo: Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Malá Strana

CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je seznámení účastníků s modelem výuky, který umožní efektivně zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky a představení praktických postupů, metod a aktivit, pro jednotlivé fáze vyučovací jednotky (evokace, výklad, procvičování a opakování), které pedagogům poskytnou účinné nástroje jak pro práci s žáky s OMJ, tak i s celou třídou.

Seminář navazuje na Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce, jehož absolvování je podmínkou.

OBSAH

Plánování jazykových a obsahových cílů výuky
Struktura hodiny/bloku odpovídající na potřeby žáků s OMJ
Aktivace předchozích dovedností, zkušeností a vědomostí, motivace
Práce se slovní zásobou, s pokyny, instrukcemi a ověřováním porozumění
Metody pro práci s textem a rozvoj čtenářství
Aktivity na ústní i písemnou jazykovou produkci a komunikaci
Představení nástrojů na procvičení jazykových struktur a obsahu učiva
Metody a aktivity vhodné pro opakování látky, hodnocení a sebehodnocení žáků s OMJ
Sdílení praxe
Výměna zkušeností
PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, výchovné poradce, asistenty pedagoga, speciální pedagogy.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 12879/2017-1-647). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 20

Seminář je zdarma a je pouze pro pedagogy vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy.


Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc20FbFdzr8ezZ1pPNrZJ1ucu_gCSPYkCwXb4JyMSy3qXYE-Q/viewform

Kontaktujte nás pro více informací
Mgr. Kristýna Slavatová
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámíme Vás s modelem výuky, který umožní efektivní zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem na základních a středních školách. Představíme praktické postupy, nástroje a metody jak pro práci s žáky s OMJ tak s celou třídou.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:Seminář je pro účastníky zdarma.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout
Poznámka:PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc20FbFdzr8ezZ1pPNrZJ1ucu_gCSPYkCwXb4JyMSy3qXYE-Q/viewform