Pregramotnost tvarů v Hejného metodě – pokročilí

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:07. 12. 2018 – 08. 12. 2018
Kraj:Celá ČR
Cena:4800 Kč za celé studium Kč
 
https://www.h-mat.cz/seminare/pregramotnost-tvary/praha/2018-12-07?utm_source=dvpp&utm_medium=referral&utm_campaign=DVPP%20akce
Učitelé se přihlašují na celý semináře 16×45 min., rozloženého do dvou částí a školy na ně mohou čerpat prostředky ze šablon MŠMT. Účastník obdrží osvědčení o účasti za předpokladu splnění 100 % účasti.

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé se seznámí se specifiky předmatematické výchovy v Hejného metodě s možnostmi budovat v myslích dětí zárodky schémat matematických pojmů prostřednictvím práce v mnoha různých prostředích především z oblasti otevírání světa čísel a tvarů.
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za celý seminář v časové dotaci 16×45 min
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:předškolní vzdělávání
matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé MŠ
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga