Geometrie v Hejného metodě pro 3. – 5. ročník ZŠ – pokročilí

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:25. 01. 2019 – 26. 01. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:5400 Kč za celé studium Kč
 
https://www.h-mat.cz/seminare/geometrie-3az5rocnik/praha/2019-01-25?utm_source=dvpp&utm_medium=referral&utm_campaign=DVPP%20akce Učitelé se přihlašují do celého cyklu 16×45 min., rozděleného do dvou částí a školy na ně mohou čerpat prostředky ze šablon MŠMT. Účastník obdrží certifikát o účasti za celý cyklus.

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé se na základě přímých zkušeností seznámí se zásadami výuky vycházející z genetického konstruktivismu. Seznámí se s postupy, které vedou k rozvoji jak rozumových, tak i osobnostních charakteristik žáka.
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za celý cyklus seminářů v časové dotaci 16x45min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:1. stupeň ZŠ
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
matematika a její aplikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně