Matematika Hejného metodou na 2. stupni ZŠ III

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:07. 12. 2018 – 08. 12. 2018
Kraj:Celá ČR
Cena:5400 Kč za celé studium Kč
 
https://www.h-mat.cz/node/1671/praha/2018-12-07?utm_source=dvpp&utm_medium=referral&utm_campaign=DVPP%20akce
Učitelé se přihlašují do celého cyklu 16×45 min., rozloženého do dvou částí a školy na ně mohou čerpat prostředky ze šablon MŠMT. Účastník obdrží osvědčení o účasti za celý cyklus.

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé se na základě přímých zkušeností seznámí se zásadami výuky vycházející z genetického konstruktivismu, s možnostmi budovat v myslích žáků schémata matematických pojmů prostřednictvím práce v mnoha různých prostředích. Získají nové podněty pro výuk
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za celou šablonu – seminář v časové dotaci 16×45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Poznámka: