Aritmetika v Hejného metodě pro 1. – 3. ročník ZŠ – pokročilí

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:07. 12. 2018 – 08. 12. 2018
Kraj:Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Vysočina, Zlínský
Cena:5400 Kč za celé studium Kč
 
https://www.h-mat.cz/seminare/aritmetika-1az3rocnik/ostrava/2018-12-07?utm_source=dvpp&utm_medium=referral&utm_campaign=DVPP%20akce Učitelé se přihlašují do celého cyklu – semináře 16×45 min., rozloženého do dvou částí a školy na ně mohou čerpat prostředky ze šablon MŠMT. Účastník obdrží certifikát o účasti za celý cyklus.

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé se na základě přímých zkušeností seznámí se zásadami výuky vycházející z genetického konstruktivismu, s možnostmi budovat v myslích žáků schémata matematických pojmů prostřednictvím práce v mnoha různých prostředích. Získají nové podněty pro výuku
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za celý cyklus seminářů v časové dotaci 16x45min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1. stupeň ZŠ
matematika a její aplikace
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga