“Proč to nedodržujete? aneb Práce s pravidly v třídním kolektivu”

Pořádá Proxima Sociale o.p.s.

Termín:13. 12. 2018
Cena:950 Kč za seminář Kč
 
Účastníci v první části budou sdílet společně svoje náměty, postřehy a zkušenosti ze své praxe, zároveň budou účastníkům představeny konkrétní situace práce se třídou a pravidly. Rolí lektorujících pak bude odborné moderování, sdílení zkušeností a odborné reflektování, ke kterému budou vybízeni i ostatní účastníci.
V druhé části budou představeny základní funkční a nefunkční metody práce s pravidly v třídním kolektivu; konkrétně se bude jednat o následující tématické okruhy:

• Stanovování a zavádění třídních pravidel
• Postihy a důsledky nedodržování pravidel
• Způsoby motivace k dodržování třídních pravidel
• Realizace pravidel napříč pedagogickým sborem
• Revize pravidel
• Práce s výjimkami z pravidel
• Precedenty a jejich role v dodržování pravidel

Doplňující informace:

Cíl akce:Stanovování a zavádění třídních pravidel;Postihy a důsledky nedodržování pravidel; Způsoby motivace k dodržování třídních pravidel; Realizace pravidel napříč pedagogickým sborem; Revize pravidel; Práce s výjimkami z pravidel; Precedenty a jejich role
Kontaktní email:cernochovaprevence@gmail.com
Kontaktní tel.:777471805
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitel – metodik prevence
psychologové
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Přihlašujete se prosím do 6.12 na email: cernochovaprevence@gmail.com.Minimální kapacita pro otevření je 10 uchazečů.