Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, autismem a s jinými hendikepy

Pořádá Nakladatelství Pasparta

Termín:16. 01. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:890 Kč za den Kč
 
Vzhledem k tomu, že se počet dětí s určitými diagnózami stále zvyšuje, zvyšuje se i počet dětí, které by i přes svůj hendikep chtěly a měly být zapojeny do pohybových a zájmových aktivit – jak ve škole, tak i v rámci různých volnočasových akcí.
Pedagogičtí pracovníci se tak stále častěji dostávají do situace, kdy musí řešit otázky jak tyto děti zapojit – jak s nimi pracovat individuálně, ale zároveň je i integrovat do skupiny vrstevníků.
Důležité je také vědět, jak pracovat s nechutí takových dětí např. k pohybovým aktivitám. To vše jsou témata, na která se zaměří tento workshop, který je plný příkladů z praxe, videoukázek a praktického nácviku aktivit.

Účastníci se naučí, jak fungují základní terapeutické metody při práci s dítětem s hendikepem a naučí se jak tyto děti začlenit do výchovně vzdělávacího procesu. Získají odpovědi na konkrétní otázky, které aktuálně řeší při integraci dítěte v hodinách tělesné výchovy a při zájmových aktivitách.

Doplňující informace:

Cíl akce:Workshop je určen pro všechny zájemce, kteří přicházejí s různými pohybovými a zájmovými aktivitami dětí do styku a zároveň se potřebují vyrovnat také s přítomností dětí s hendikepem v kolektivu.
Kontaktní email:pasparta@pasparta.cz
Kontaktní tel.:774 702 112
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
1. stupeň ZŠ
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
jiné (ostatní akce)
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
trenéři sportovních škol
učitel – metodik prevence
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé MŠ
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout