ZRUŠENO!!!Hodnocení žáků jako podpora pozitivní motivace

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:18. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář se zaměří na různé formy a metody hodnocení žáků a jejich pozitivní dopad na práci žáků a především na jejich motivaci.
Cílem semináře je zvýšit kompetence pedagogů v používání různých forem hodnocení s důrazem na vytváření funkčního slovního hodnocení. Seznámí se se současnými pedagogickými teoriemi hodnocení a klasifikace žáků. V praktickém workshopu si vyzkouší tvorbu vlastního slovního hodnocení.
Obsah – témata:
Reflexe současné situace ve školách
– jaký smysl má hodnocení
– co žáky při hodnocení motivuje/demotivuje
– jak hodnotit, abychom dosáhli vysoké míry objektivity a pozitivně žáky motivovali
Aktuální právní rámec a formy hodnocení
– pozitiva a rizika jednotlivých forem a metod hodnocení žáka (heteronomní, autonomní, formativní, normativní, sumativní, kvalitativní, kvantitativní, …)
– tvorba školních pravidel a kritérií hodnocení jako týmová spolupráce učitelů a žáků
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
– hodnocení není srovnávání
– hodnocení žáků s různou mírou potřeby podpůrných opatření
Hodnocení a sebehodnocení
– jak využívat sebehodnocení ke zvyšování objektivity a pozitivní motivace
– žákovská portfolia jako způsob hodnocení průběhu vzdělávání
Workshop
– ukázka různých metod ve výuce a vyvození způsobu jejich hodnocení
– slovní hodnocení a jeho pravidla
– práce s texty různých slovních hodnocení
– jak napsat slovní hodnocení

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)