Tunely a mosty krátí vzdálenosti

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:14. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář s dílnou zaměřený především na význam konstruktivních a manipulačních her v polytechnickém vzdělávání dětí v předškolním věku. Cílem vzdělávacího programu je přiblížit systém plánování technického tématu, vysvětlit význam a postavení hry v rámci polytechnického vzdělávání dětí předškolního věku, pomocí přímo realizovaných aktivit seznámit pedagogy s variantami a možnostmi práce s technickým námětem v různých výchovách.
Účastníci obdrží metodický materiál se zásobníkem her pracujících s plánky, dokumentační obrazový materiál a ověřené internetové zdroje.
Obsah – témata:
– konstruktivní a manipulační hry, jejich plánování, formulace cílů a dílčích kompetencí, motivace
– možnosti diagnostiky úrovně manuálních i rozumových schopností dítěte
– propojení polytechnického vzdělávání s oblastí estetických výchov tak, jak je téma nabízí
– možnosti dokumentace a zápisu do třídní knihy
– náměty pracovních činností vztahující se k tématu mostů a tunelů s využitím různých materiálů a stavebnic
– měření pomocí standardních i nestandardních délkových měr (pravítko, špejle, párátka)
– práce podle plánků, návodů
– experimentování, – experimentování ve dvojici
– práce s problémem či chybou
– vyhodnocování pedagogického přínosu pro děti

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání