Individualizace a portfolio ve výchově a vzdělávání dětí v MŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:16. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na prohlubování odborných znalostí a dovednosti pedagogů mateřských škol v oblasti individualizace vzdělávání v mateřské škole, která umožní rozvoj každému jednotlivému dítěti v rozsahu jeho možností a potřeb.
Seminář nabídne základní teoretický vhled do problematiky individualizace při práci s dětmi v mateřské škole s využitím portfolia dítěte. Přinese praktické náměty jak zvládnout různé přístupy k různým dětem v kolektivu třídy. Zaměří se také na spolupráci s rodiči, představí možnosti, jak se dá společně plánovat, realizovat a sledovat vývoj každého dítěte. Účastnící se s portfoliem dítěte a s jeho různou podobou a možnostmi. Na praktických ukázkách si účastníci ověří, čím a jak naplnit portfolio dítěte napříč všemi klíčovými kompetencemi.
Obsah – témata:
– základní pojmy, individualizace
– různé přístupy při práci s dětmi
– portfolio jako forma individuálního přístupu a cílů – náměty, ukázky
– klíčové kompetence a jejich naplňování s ohledem na individualitu dětí
– podpora vnitřní diferenciace vzdělávání a individuální plánování vzdělávání
– spolupráce s rodiči
– zkušenosti z praxe účastníků – vzájemné sdílení
– doporučené odborné zdroje a literatura

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání