Základy Hejného metody v předmatematické výchově

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:24. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Děti ve věku od 4 do 8 let jsou vybaveny přirozeným talentem a tvořivostí, které jsou důležité pro rozvoj logického myšlení a matematických schopností a dovedností. Podstatou práce učitele v mateřské škole a v 1. ročníku ZŠ je rozvíjení předmatematických znalostí a schopností dítěte a zároveň rozvíjení vlastního edukačního stylu učitele, zkrátka poznávání všeho, co ovlivňuje kvalitu práce s dětmi, a to jak v oblasti intelektuální, tak v oblasti sociální i etické.
Seminář je určen pro učitele mateřských škol, kteří mají zájem seznámit se s novou metodou nebo chtějí začít ve své mateřské škole efektivně rozvíjet předmatematickou gramotnost v duchu výukové metody orientované na budování schémat.
Obsah- témata:
– východiska Hejného metody, stanovené zásady
– aplikace těchto metod v předmatematické výchově
– rozvoj číselných představ
– rozvoj porozumění geometrickým pojmům

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání