Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody / Stavitelé, Schody

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:17. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Pokračování semináře (Metoda Hejného v mateřských školách) se zaměří na rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku Hejného metodou ve výukovém prostředí: Stavitelé, Schody, Papírnictví, Destičky a hry jako průřezové aktivity související s Hejného metodou. Seminář seznámí učitele prostřednictvím praktických příkladů s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností dítěte. Cílem semináře je seznámit učitele s postupy práce ve vybraných výukových prostředích, organizací výuky a na možnosti aplikace ve vlastní třídě.
Obsah – témata:
– didaktické cíle první etapy (v MŠ) práce s prostředím
– vybraná výuková prostředí, jejich využití a organizace výuky
– možnosti vhodné motivace, pomoc při řešení problémové úlohy
– tvorba vlastních úloh, jejich gradace
– cílený rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ s ohledem na jejich intelektuální úroveň
– různé dětské řešitelské postupy

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání