Osobnostně sociální rozvoj – pro pedagogické pracovníky mateřských škol

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:18. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Kurz je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů v předškolním vzdělávání z pohledu potřeb vlastní osobnosti i z pohledu potřeb pedagogické činnosti v mateřské škole – prohloubení pedagogických kompetencí v oblasti podpory osobnostně sociálního rozvoje dětí. Jeden z bloků kurzu bude věnován prevenci stresu a syndromu vyhoření pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání.

Obsah – témata:
I. Osobnost učitele, sebepoznání a osobní rozvoj v kontextu společnosti
– osobnostní vybavení, vlastnosti, dovednosti, projevy chování
– co nás dělá takové, jací jsme a jakou máme šanci vědomě to ovlivnit
– osobnost učitele – základní didaktický nástroj
– jak poznat sebe i druhé – sofistikované nástroje i „diagnostika všedního dne“
– osobnost v kontextu společnosti
– sociální role
– inventura osobních rolí
– konflikty rolí
– sebepoznání – sebeinterpretace – sebepřijetí
– silné a slabé stránky vlastní osobnosti
– akční plán osobního rozvoje
– metodicko-didaktické přístupy v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje dětí předškolního věku
– seznámení se základní strukturou metodiky a didaktiky OSV
– příklady z praxe, praktické ukázky her osobnostní a sociální výchovy, činností a aktivit s reflektivním rozhovorem jako nástroje k rozvoji sebeuvědomění a zároveň rozvíjení sociálního vnímání dětí a prevence psychosociálního selhávání prostřednictvím činnostních aktivit reflektovaných v dětské skupině
– příklady správně vedených reflektivních rozhovorů:
– role pedagoga v podpoře pozitivního sociálního klimatu ve třídě
II.- Stres a syndrom vyhoření v práci pedagoga předškolního vzdělávání
– podstata stresu, frustrace, deprivace pedagogického pracovníka
– stres – příčiny, typické reakce a důsledky ve školním prostředí
– druhy stresu z hlediska profesní pedagogické zátěže
– specifické stresové faktory práce pedagogického pracovníka v mateřské škole a syndrom vyhoření – hledání zdrojů a možnost jejich eliminace
– zvládání stresu – změny na straně prostředí a změny na straně zdrojů sil a možností obrany
– vnější a vnitřní rezervy, hledání možnosti změny, pomoc z vnějšku
– nástroje ke zvládání stresu v pedagogické praxi – sebepoznání, relaxace, cvičení, asertivní dovednosti

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)