Rozvíjíme matematickou gramotnost s využitím přístupů činnostního učení – SEMINÁŘ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky!

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:04. 02. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář s dílnou, zaměřený na metodickou podporu výuky problematických témat učiva a využití činnostního učení ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol.
Cílem vzdělávacího programu je přiblížit na modelových příkladech metody a formy práce, které využívají činnostního učení a motivují žáky prostřednictvím manipulativních činností k aktivnímu poznávání souvislostí a lepšímu pochopení matematických vztahů.
Účastníci budou pracovat s metodickými materiály vytvořenými v rámci projektu Matematika pro všechny.
Obsah – témata:
1. Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost
– využití přístupů činnostního učení, potlačení formálního učení
– manipulativní činnosti při výuce matematiky
– videosekvence s náměty manipulativních činností při výuce matematiky
– modelování rozvíjející matematickou gramotnost
– budování číselných oborů, vlastnosti čísel
– celek a část celku
– výrazy, rovnice, nerovnice
– geometrické modelování – vlastnosti rovinných útvarů, souměrnosti
2. Aritmetika a geometrie v jednom
– propojení geometrie a aritmetiky – aktivity motivující a rozvíjející dovednosti v širších souvislostech
– trojúhelníky, pravoúhelníky, n-úhelníky – obsahy rovinných útvarů
– dělitelnost v aritmetice a geometrii
– shodnost a podobnost – poměr
– tělesa a jejich vlastnosti
– orientace v prostoru
– fraktály (vytváření a význam)

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)