Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku – ergonomie kreslení a počátečního psaní

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:18. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář se zaměří na výtvarný projev dítěte z hlediska správné ergonomie.
Obsah semináře se soustředí především na příčiny a následky grafomotorických potíží u dětí v mateřské škole a v 1. ročníku základní školy a možnosti nápravy. Vysvětleny budou diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, bude zdůrazněn smysl a význam týmové spolupráce rodičů, školy a speciálního pedagoga. Lektorka se bude věnovat řadě témat s touto oblastí souvisejících – specializace a spolupráce mozkových hemisfér, lateralizace, specifika praváctví – leváctví, ambidextrie, nevyhraněná lateralita, správný úchop psacího náčiní a jeho význam ad. Objasněny budou i možnosti reedukace nesprávného úchopu u dětí. Součástí semináře budou příklady dobré praxe. Učitelé získají i přehled nabídky vhodných ergonomických pomůcek a optimální možnosti pomoci.
Cílem vzdělávacího programu je zorientovat účastníky v problematice ergonomie psaní a rozvoje grafomotoriky, naučit je včas rozpoznat příčiny grafomotorických obtíží, provést pedagogickou diagnostiku, správně analyzovat odborná doporučení speciálního pedagoga a poradenských pracovišť, vhodně sledovat osobní vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro vstup do základního vzdělávání.
Obsah – témata:
1. část – Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku
– základní terminologie
– příčiny grafomotorických obtíží
– důsledky grafomotorických obtíží
– pedagogická diagnostika grafomotorických obtíží dítěte
– lateralizace
– ergonomie a výtvarný projev dítěte
– vývoj dítěte, uvědomění si vlastního „JÁ“, role předškoláka, školáka
– dětská kresba v souvislosti s úrovní grafomotoriky, jednotlivé formy
– kreativita a tvořivost, rozvoj kreativity
2. část -Ergonomie kreslení a psaní a správné návyky při kreslení a psaní
– citlivé vedení a přiměřená motivace při grafomotorických obtížích
– kresebný vývoj dítěte předškolního věku
– časté motivy kreseb dětí předškolního věku a jejich symbolika
– reedukace grafomotorických obtíží dítěte
– správné držení těla, správný sed
– správné držení psacího náčiní
– úchopy, postavení a uvolněnost ruky při kreslení a psaní
– nabídka vhodných ergonomických pomůcek na trhu, optimální možnosti pomoci
– rozbor příkladů z praxe, výtvarný projev a ergonomie, výtvarný projev a výchova, kresba a osobnost dítěte
– výtvarný projev a výchova
– vývoj kresby lidské postavy
– co děti nejčastěji kreslí
– zvláštnosti ve výtvarném projevu dítěte
– barevnost kresby, symbolika barev, preference barev
– závěrečné shrnutí a diskuze

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)