Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:09. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program v rozsahu 16 vyučovacích hodin je zaměřen na pedagogickou podporu čtenářské pregramotnosti dětí v předškolním věku a na usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy.
Program se zaměří jak na teorii aktuálního stavu poznání této oblasti, tak i na seznámení s praktickými metodami a formami práce, které propojí s příslušnými oblastmi RVP PV a s tvořivými minidílnami – konkretizovanou dílčí podporou čtenářské pregramotnosti.
První díl programu v rozsahu 8 hodin je zaměřen na prohloubení odborných kompetencí v oblasti pedagogické diagnostiky a pochopení jejího významu pro ovlivňování úrovně předčtenářských a čtenářských dovedností v praxi. Druhý díl programu v rozsahu 8 hodin se v návaznosti na první část zaměří prakticky – na konkrétní pedagogickou podporu dílčí čtenářské pregramotnosti. V šesti minidílnách se účastníci budou věnovat aktivitám využitelným při práci s dětmi, vyrobí si ke každému tématu minidílny pomůcky, vše si sami prakticky vyzkouší.
Obsah – témata:
– posloupnost vývoje dílčích funkcí a pedagogická diagnostika zaměřená na zjišťování úrovně rozvoje dílčích funkcí podmiňujících budoucí úspěšné osvojování čtení, psaní a počítání
– využití vhodných metod a forem práce k rozvoji emocí a vnitřní motivace pro čtení – předčtenářská výchova v předškolním období
– obsah a cíle vzdělávání v oblastech RVP PV, které přímo či nepřímo ovlivňují rozvíjení čtenářské pregramotnosti
– specifické metody práce a náměty na činnosti, které rozvíjejí čtenářskou pregramotnost
Minidílny:
– náměty pro tvořivou práci s textem
– využití stolních a společenských her pro rozvoj čtenářské pregramotnosti
– svět obrazových a grafických značek, piktogramů v každodenní komunikaci
– využití her s jazykem – cizojazyčné dorozumívání
– náměty na spolupráci s rodinou a její význam
– přiblížení dalších forem komunikace – jiné nosiče sdělení

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)