Zdravé cvičení – Abeceda správného držení těla

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:23. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Cílem semináře je seznámit učitelky s nejnovějšími poznatky v tělovýchovné praxi a naučit je důsledně opravovat chybné provádění cviků, poznat zrakem vadné držení těla a jak při každém cviku správně dýchat. Které cviky nám mohou odhalit svalovou dysbalanci. Obsah semináře bude rozdělen do tří částí.
V první části – teorie:
– Co je svalová nerovnováha a její příčiny.
– Které kosterní svaly mají tendenci se zkracovat a ochabovat a jak se to projevuje na správném držení těla.
– Vhodné a nevhodné cviky pro se učí polohovat cvičence do správné základní polohy a motivovat a pomoci cíleným hmatem provést daný cvik bezchybně danou věkovou kategorii.
V druhé části – praxe: Zařazeny budou vhodné testovací a korektivní cviky s přihlédnutím k věkové skupině na protažení zkrácených svalových skupin a na posilování ochablých svalových skupin.
Na závěr bude prostor na dotazy a praktické ukázky sporných cviků.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)