ZMĚNA! termínu na 22.-23.1.19 Techniky čtení a analýza textů

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:22. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřený na individuální i skupinové techniky čtení, na práci s textem, na obsahovou a vizuální analýzu textů, vedoucí k porozumění, na kontextualizaci a schopnost využití znalostí v praxi.
Uvedené postupy lze efektivně integrovat do výuky českého jazyka nebo cizích jazyků, ale také aplikovat v odborných předmětech k práci s teoretickými zdroji. Posilují rozvoj čtenářské gramotnosti, dají se zařadit jako součást projektové výuky, vedou k rozvoji kritického myšlení.
V semináři budou představeny různé typy textů, způsoby a metody jejich vyhodnocení a analýzy. Nedílnou součástí analýzy textů je jejich vizuální zpracování, tedy jejich rekonstrukce, která slouží jako podklad k tvorbě psaných útvarů.
Obsah semináře reaguje na dobu informačních technologií, neomezeného přístupu k informacím a s tím související potřebě správně manipulovat se zdroji. Odpovídá současným strategiím ve vzdělávání a požadavkům vzdělávacích cílů v základním a středním vzdělávání.
Obsah – témata:
I. část – Techniky čtení a note-taking
– párové čtení: čtení s dotazováním, čtení s předvídáním, zrcadlové čtení
– skládankové čtení
– mentální mapování
– Note-taking – Metoda I.N.S.E.R.T., podvojný deník
II. část – Analýza textů a vizualizace, základy kompozice
– případová studie
– dilemata: binární analýza a T-graf
– problémy a krize: analýza příčin a následku a strom problému
– strategie: SWOT analýza
– rozhodování: komparativní studie a Vennův diagram
– kvantitativní analýza – tabulky, grafy

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)