O planetě Zemi z pohledu geologie

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:17. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení a rozšíření odborných poznatků účastníků o moderní teorii planety Země – deskovou tektoniku. Přináší náhled na planetu Zemi z hlediska geologie jako na tepelný stroj, který je neustále v pohybu, a umožňuje tak život a rozvoj naší civilizace. Význam geologického prostředí pro naši civilizaci je zcela zásadní.
Účastníci se seznámí s nejnovějšími poznatky a zajímavostmi z oboru, které mohou použít ve výuce. Velký důraz je kladen na co nejlepší srozumitelnost výkladu a co nejmenší používání značně rozšířené nepřesné geologické terminologie.
Dostatečný časový prostor je věnován dotazům, připomínkám a komentářům účastníků.
Obsah – témata:
– přehledný úvod do tematiky vzniku a vývoje planety Země
– zemské jádro, jeho složení a stavba, magnetické pole Země
– poznatky získané zkoumáním meteoritů
– zemský plášť, jeho složení a stavba, proudění plášťových hornin
– zemská kůra a procesy deskové tektoniky
– kontinentální drift a desková tektonika: desky a jejich posouvání, rozhraní sbíhavá a rozbíhavá, jevy na rozhraních (středooceánské hřbety, hlubokomořské příkopy, ostrovní oblouky a aktivní okraje kontinentů, pásemná pohoří alpského typu)
– modelování povrchu vnitřními geologickými silami, sopečná činnost, zemětřesení, tsunami
– desková tektonika – argumenty pro a proti ní
– modelování povrchu vnějšími geologickými silami, jejich protichůdnost a spolupůsobení s vnitřními procesy, zemský povrch jako výsledek působení vnitřních a vnějších geologických sil
– souvislost s životem člověka a naší civilizací – nerostné suroviny, půdy
– země jako organismus, srovnání s Venuší a Marsem
– přehledně geologická stavba a vývoj území České republiky
– v průběhu mohou být začleněna další témata podle zájmu účastníků, např. vltavíny, ropa, voda, skalní města, zkameněliny, vznik a vývoj života na Zemi, mimozemský život ad.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)