Kreativní techniky a jejich praktické využití / Batikování a mramorování papíru

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:14. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na efektivní využití základů práce technikou batikování a mramorování papíru. Zvládnutí základních dovedností a osvojení základních znalostí o materiálech vhodných pro práci s touto technikou přispěje ke zpestření hodin výtvarné výchovy, popřípadě pracovních činností a volnočasových aktivit. Účastníci si prakticky vyzkoušejí různé možnosti postupů, které jsou přiměřené věku žáků. Získají také elektronickou dokumentaci, která obsahuje fotodokumentaci postupu, informace o materiálech, příklady zapracování tématu do osnov předmětu a vazby na požadovanou implementaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Zdokumentován je i přínos k postupnému budování klíčových kompetencí.
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům výtvarné výchovy, pracovních činností, popř. pedagogům předškolního vzdělávání a pedagogům volného času inspiraci pro další obohacování výuky o nové postupy.
S sebou: nůžky, menší hlubší mistička na barvení, tuše nebo barevné inkousty, hrubý štětinový štětec.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)