Asistent pedagoga a jeho vliv na klima třídy

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:11. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na efektivní podporu klíčového pracovníka při vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, na asistenta pedagoga. Zdůrazňuje potřebu týmové spolupráce asistenta pedagoga s učiteli a poradenskými pracovníky školy při realizaci podpůrných opatření, zvláště působení asistenta pedagoga ve prospěch vytváření pozitivního klimatu ve třídě.
Součástí programu jsou i základy pedagogické diagnostiky třídy a preventivní aktivity, které může asistent pedagoga aplikovat pro zlepšování klimatu ve třídách a základní komunikativní techniky při řešení krizových situací.
Obsah – témata:
1. Asistent pedagoga jako personální podpora při vzdělávání žáků se SVP 2 hodiny
– žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na základní / střední škole a systém podpůrných opatření
– právní zakotvení asistenta pedagoga
– asistent pedagoga jako personální podpůrné opatření
– náplň práce asistenta pedagoga

2. Pravidla komunikace asistenta pedagoga 2 hodiny
– postavení asistenta pedagoga ve třídě
– komunikace asistenta pedagoga s učiteli a poradenskými pracovníky školy
– komunikace asistenta pedagoga s žákem se SVP
– komunikace asistenta pedagoga s rodiči žáka se SVP a s rodiči ostatních žáků

3. Pozitivní klima třídy jako základní podmínka společného vzdělávání 2 hodiny
– jak diagnostikovat vztahy ve třídě
– jak vytvářet pozitivní klima ve třídě
– jak napomáhat začlenění žáka se SVP do třídního kolektivu
– preventivní aktivity pro třídu

4. Konkrétní situace a nácvik jejich řešení 2 hodiny
– krizové situace v každodenním životě školy a jejich řešení
– podpora začlenění žáka se SVP, zvl. se sníženými sociálními schopnostmi
– jak vést komunikaci ve vyhrocených situacích

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)