Základní kurz školního lyžování pro pedagogické pracovníky

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:02. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Základní kurz školního lyžování pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ, neaprobované učitele Tv a externí instruktory lyžování.
Cílem vzdělávací akce je formou základního kurzu osvojení teoretických a praktických dovedností k získání osvědčení o absolvování základního kurzu školního lyžování pro potřeby školních lyžařských kurzů.

1. Teoretická část: předpisy a pokyny pro organizaci školních lyžařských kurzů, zásady bezpečnosti při lyžařském výcviku, organizace a členění lyžařského výcviku, teorie sjezdového lyžování, teorie běžeckého lyžování, lyžařská výzbroj a výstroj, mazání.
2. Praktická část: všeobecná lyžařská průprava, speciální lyžařská průprava, metodika výuky sjezdového a běžeckého lyžování.
3. Zkoušky: z teorie formou testu a pohovoru, z praxe formou metodického výstupu a předvedení praktických lyžařských dovedností.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)