Základní kurz školního snowboardingu pro pedagogické pracovníky

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:02. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Základní kurz školního snowboardingu pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ a ŠZ, učitele TV a externí instruktory snowboardingu.
Cílem vzdělávací akce je formou základního kurzu osvojení teoretických a praktických dovedností k získání osvědčení o absolvování základního kurzu školního snowboardingu pro potřeby školních lyžařských a snowboardových kurzů.

1. Teoretická část: předpisy a pokyny pro organizaci školních lyžařských a snowboardových kurzů, zásady bezpečnosti při lyžařském a snowboardovém výcviku, organizace a členění lyžařského a snowboardového výcviku, teorie snowboardingu, snowboardová výzbroj a výstroj, mazání.
2. Praktická část: všeobecná snowboardová průprava, speciální snowboardová průprava, metodika výuky snowboardingu.
3. Zkoušky: z teorie formou testu a pohovoru, z praxe formou metodického výstupu a předvedení praktických dovedností.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)