Jóga pro starší žáky

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:30. 01. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na seznámení učitelů 2. st. ZŠ a SŠ se specifiky jógy pro starší žáky, jejími přínosy pro mladý organismus a možnostmi jejího využití v každodenní praxi. Důraz je kladen na motivací žáků ke cvičení. Seminář také poukazuje na pozitivní vliv cvičení s prvky jógy na hyperaktivní žáky.
Na konkrétních příkladech budou předvedeny hlavní předností a silné stránky konkrétních relaxačních technik. Učitelé mají možnost se aktivně zapojit a jednotlivé techniky si sami vyzkoušet.
Obsah semináře:
– jak motivovat žáky ke cvičení
– jak rozvíjet u žáků pozitivní vztah k pohybu
– pohybově dechové návyky
– nácvik relaxace
– pozice jógy, jejich účinky a hravé provedení
– balanční cvičení, rozvoj koncentrace

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)