Bezpečně na internetu

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:21. 12. 2018
Kraj:Středočeský
 
Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogy s riziky virtuální komunikace a podpořit je v preventivním a výchovném působení, které může účinně zabránit tomu, aby se jejich žáci nestali oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování.
Obsah – témata:
– charakteristika rizikových jevů
– kyberšikana a její řešení
– kyberstalking
– další rizika a jejich trestněprávní souvislosti
– prevence on-line patologie
– bezpečná komunikace a ochrana soukromí
– technické nástroje ochrany
– desatero začínajícího surfaře
– kontakty na odbornou pomoc

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:akce na zakázku