Činnost mateřské školy a základní školy ve školním roce 2018/2019 (včetně aplikace GDPR)

Pořádá COMENIUS Agency s.r.o.

Termín:24. 10. 2018
Kraj:Jihomoravský
Cena:1798 Kč za seminář Kč
 
Cílem semináře je popsat právní úpravu nových a některých problematických činností mateřské a základní školy, a tím přispět k jejich efektivnímu řízení. Jednotlivé činnosti jsou spojeny s praktickými momenty aplikace GDPR.

– Základní momenty správního řízení v praxi mateřské a základní školy: postup v souladu se správním řádem a školskými právními předpisy, postup v souladu s GDPR;

– Organizační zajištění předškolního a základního vzdělávání, úplata za vzdělávání a školské služby, komunikace se zákonnými zástupci z úhlu pohledu školského zákona, občanského zákoníku (poskytování informací, vyzvedávání dítěte apod.) a GDPR;

– Základní problematické momenty v průběhu předškolního a základního vzdělávání: zejména povinnost předškolního vzdělávání, individuálního vzdělávání dítěte, plnění povinné školní docházky, hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, výchovné problémy, kázeňská opatření, práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte nebo žáka a školy, jednání a zpracování dokumentace v souladu s GDPR;

– První zkušenosti s aplikací GDPR a promítnutí do dokumentace školy;
– Aktuality ke dni konání semináře;
– Literatura a zdroje, praktické rady, diskuze, výměna zkušeností, zpětná vazba.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je popsat právní úpravu nových a některých problematických činností mateřské a základní školy, a tím přispět k jejich efektivnímu řízení. Jednotlivé činnosti jsou spojeny s praktickými momenty aplikace GDPR.
Kontaktní email:support@comenius.agency
Kontaktní tel.:+420 212 241 829
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé MŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 2482/113, 628 00 Brno, www.sssebrno.cz