Jak inovovat školní vzdělávací program

Pořádá Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Termín:06. 12. 2018
Kraj:Celá ČR
Cena:1590 Kč za seminář Kč
 
Vzdělávací kurz je určen učitelkám a ředitelkám mateřských škol. Formou dílny si budou účastnice osvojovat dovednosti potřebné k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Obsah semináře:
• Soulad školního vzdělávacího programu s požadavky RVP PV – využití kritérií RVP PV pro zpracování ŠVP, problémové oblasti ŠVP z pohledu ČŠI.
• Zpracování jednotlivých kapitol ŠVP – formou dílny si budou účastnice zkoušet zpracovat jednotlivé kapitoly ŠVP.
• Propojenost s třídním vzdělávacím programem – tvorba zásad, které by měly být součástí ŠVP.
• Provázanost vlastního hodnocení s plánováním – využít výsledky fiktivního hodnocení MŠ k inovaci ŠVP.
• Diskuse

Doplňující informace:

Cíl akce:Po absolvování kurzu budete vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánováním a zkvalitňováním vzdělávací práce.
Kontaktní email:info@kursy.cz
Kontaktní tel.:+420 222 539 301
Poznámka k ceně:Cena je uvedena bez DPH.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
seminář a dílna
přednáška
kurz
dílna
Oblast:školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé MŠ
ředitelé škol a školských zařízení