Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč
Storno vyhledávacího filtru
Název akce Kraj Vzdělavatel Termín Cena asc
Aquapark Uherské Hradiště
Tvořivá škola
Bezpečně na internetu Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 21. 12. 18
Základní kurz školního lyžování pro pedagogické pracovníky Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 02. 01. 19
Základní kurz školního snowboardingu pro pedagogické pracovníky Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 02. 01. 19
Doškolovací kurz školního lyžování Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 02. 01. 19
Doškolovací kurz školního snowboardingu Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 02. 01. 19
Jak pracovat s informacemi a vést žáky ke kritickému myšlení Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 04. 01. 19
Tvořivá geometrie / Magnetické stavebnice a geometrie Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 07. 01. 19
Tvořivá geometrie – Magnetické stavebnice, 3D modelování Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 07. 01. 19
Možnosti pedagogické práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 08. 01. 19
Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 09. 01. 19
Nápadník do hodin českého jazyka Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 09. 01. 19
Zdravé cvičení – Abeceda správného držení těla Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 09. 01. 19
Základy Hejného metody v předmatematické výchově Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 10. 01. 19
Fiktivní firmy jako prostředek výchovy k podnikavosti Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 09. 01. 19
Školní zralost a připravenost v praxi mateřských škol Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 10. 01. 19
Asistent pedagoga a jeho vliv na klima třídy Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 11. 01. 19
Jak se vyznat v horninách Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 11. 01. 19
Tunely a mosty krátí vzdálenosti Středočeský Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 14. 01. 19
2 3 4 5 6 7 8 ….43
Položek celkem: 842 (strana 1/43)