Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč
Storno vyhledávacího filtru
Název akce asc Kraj Vzdělavatel Termín Cena
Syndrom vyhoření v pedagogické praxi (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Aquapark Uherské Hradiště
Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů Moravskoslezský Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. 15. 02. 18 ~ 09. 06. 19 19900 Kč za celé studium
Základy konstruktivní komunikace a zvládání konfliktů Jules a Jim, z.ú. Cena bude upřesněna
„ŠABLONA“ – Čtenářská pregramotnost v MŠ Praha Zřetel, s.r.o. 13. 05. 19 ~ 14. 05. 19 2990 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Čtenářská pregramotnost v MŠ Jihočeský Zřetel, s.r.o. 24. 06. 19 ~ 25. 06. 19 2990 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ Praha Zřetel, s.r.o. 13. 05. 19 ~ 20. 05. 19 2290 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Malý konstruktér – polytechnická výchova v MŠ Plzeňský Zřetel, s.r.o. 02. 05. 19 1150 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Malý konstruktér – polytechnická výchova v MŠ Jihočeský Zřetel, s.r.o. 03. 05. 19 1150 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Malý konstruktér – polytechnická výchova v MŠ Zřetel, s.r.o. 13. 06. 19 1490 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Malý konstruktér – polytechnická výchova v MŠ Pardubický Zřetel, s.r.o. 14. 06. 19 1490 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD Praha Zřetel, s.r.o. 14. 11. 19 1490 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů Jihomoravský Zřetel, s.r.o. 20. 05. 19 1490 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů Zřetel, s.r.o. 03. 06. 19 1490 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů Ústecký Zřetel, s.r.o. 10. 06. 19 1490 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů Plzeňský Zřetel, s.r.o. 12. 06. 19 1490 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb. Jihočeský Zřetel, s.r.o. 16. 05. 19 1490 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Reedukace specifických poruch učení – příklady z praxe Praha Zřetel, s.r.o. 18. 09. 19 ~ 19. 09. 19 3100 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce Moravskoslezský Zřetel, s.r.o. 13. 05. 19 1490 Kč za seminář
„ŠABLONA“ – Rozvoj matematické gramotnosti pro učitele 1. st. ZŠ Praha Zřetel, s.r.o. 27. 05. 19 ~ 28. 05. 19 2990 Kč za seminář
2 3 4 5 6 7 8 ….43
Položek celkem: 859 (strana 1/43)