Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč
Storno vyhledávacího filtru
Název akce Kraj Vzdělavatel Termín asc Cena
Software BAKALÁŘI – Aplikace spisová služba a Kniha úrazů Služby a školení MB 990 Cena bude upřesněna
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů VV Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Aquapark Uherské Hradiště
Činnostní učení – kurzy Tvořivé školy Celá ČR Tvořivá škola 580 Kč za seminář
Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů střední školy Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Kč za celé studium
Komunikační dovednosti I a II – 6 nebo 12 vyučovacích hodin (pro celé školní kolektivy) Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy Cena bude upřesněna
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku střední školy Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Týmová spolupráce (pro pedagogické kolektivy) – 16 vyučovacích hodin Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy 11000 Kč za seminář
Biologie – učitelství pro střední školy Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Artefiletika jako prostředek porozumění sobě a druhým I a II – 6 nebo 12 vyučovacích hodin Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy Cena bude upřesněna
Český jazyk – učitelství pro střední školy Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Etická výchova (kurz pro pedagogické kolektivy) – 6 vyučovacích hodin Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy 5 Cena bude upřesněna
Hudební výchova – učitelství pro střední školy Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Možnosti krizové intervence kurz (pro pedagogické kolektivy) – 12 vyučovacích hodin Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy 8 Cena bude upřesněna
Matematika – učitelství pro střední školy Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Multikultura – vzdělávání bez předsudků (pro pedagogické kolektivy) – 10 vyučovacích hodin Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy 7 Cena bude upřesněna
Německý jazyk – učitelství pro 2. stupeň základních škol Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Práce s problémovým dítětem (pro pedagogické kolektivy) – 12 vyučovacích hodin Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy 8 Cena bude upřesněna
Německý jazyk – učitelství pro střední školy Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Osobnostní výchova a alternativní formy práce se třídou I a II (pro pedagogické kolektivy) – 6 nebo12 vyučovacích hodin Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy Cena bude upřesněna
2 3 4 5 6 7 8 ….43
Položek celkem: 842 (strana 1/43)