Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč
Storno vyhledávacího filtru
Název akce Kraj Vzdělavatel Termín desc Cena
Co je to podnětné prostředí pro učení a jak ho vytvářet? (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Jak na skupinové a kooperativní učení? (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Jak efektivně používat metody aktivního učení? (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Jak na inkluzi prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky? (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Jak zavádět environmentální výchovu do výuky i života školy? (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Co je to formativní hodnocení a v čem spočívá jeho efektivita? (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Globální výchova aneb jak zavádět průřezová témata RVP do výuky i do života školy? (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Dějepis pro 2. stupeň ZŠ Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Anglický jazyk pro pedagogy (80VH) – začátečníci Celá ČR Vzdělávací centrum transperfect s.r.o. 10900
Anglický jazyk pro pedagogy (80VH) – mírně pokročilí, individuální kurz Celá ČR Vzdělávací centrum transperfect s.r.o. 33600
Anglický jazyk pro pedagogy (80VH) – začátečníci, individuální kurz Celá ČR Vzdělávací centrum transperfect s.r.o. 33600
Lidská práva v pedagogické praxi Celá ČR Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok Kč za den
Nucená práce 1939-1945. Příběhy pamětníků ve výuce – seminář k online výukové platformě Celá ČR Živá paměť, o. p. s.
Multikulturalita ve školním prostředí: role pedagogů a jejich asistentů v podpoře vzdělávání žáků z etnických menšin Celá ČR Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok Kč za den
Skupinové kurzy na míru pro oblast projektová výuka Celá ČR Ing. Jaroslava Hocká 21200 Kč za den
Skupinové kurzy na míru – pro oblast managementu, osobnostní a týmový rozvoj Celá ČR Ing. Jaroslava Hocká 21200 Kč za den
Skupinové kurzy na míru – v oblasti práce s odlišností a sociální rozměr inkluze ve škole Celá ČR Ing. Jaroslava Hocká 21200 Kč za den
Výchovné mimovýukové aktivity vhodné pro děti rozdílného kulturního původu Praha Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok Kč za seminář
Možnosti spolupráce školy a OSPOD při podpoře dětí z ohrožených rodin Praha Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok Kč za seminář
Kritické myšlení v pedagogické praxi Praha Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok Kč za seminář
1….16 17 18 19 20 21 22 23 ….27
Položek celkem: 524 (strana 21/27)