Katalog akcí

Obou typů   Na konkrétní termín   Na klíč
Storno vyhledávacího filtru
Název akce Kraj Vzdělavatel Termín desc Cena
Konverzace v anglickém jazyce pro učitele matematiky ZŠ a SŠ Celá ČR OPEN AGENCY 3990 Kč za celé studium
Canisterapeutický výcvik Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Kč za celé studium
Engineering Technology – odborná angličtina pro učitele SŠ a VOŠ (na úrovni B1) – 16 hodin Celá ČR OPEN AGENCY 3990 Kč za celé studium
Výuka cizích jazyků se zaměřením na odborné předměty středních škol Celá ČR OPEN AGENCY 2890 Kč za celé studium
Maschinentechnologie – odborná němčina pro učitele SŠ a VOŠ (na úrovni B1) – 16 hodin Celá ČR OPEN AGENCY 3990 Kč za celé studium
CLIL a blended learning v cizojazyčné výuce Celá ČR OPEN AGENCY 1490 Kč za celé studium
Trade and Marketing – odborná angličtina pro učitele SŠ a VOŠ (na úrovni B1,B2) – 16 hodin Celá ČR OPEN AGENCY 3990 Kč za celé studium
Semináře pro sborovny – matematická gramotnost (8 hodin) Celá ČR BOMEROVÁ Eva, MICHNOVÁ Jitka – společnost lektorů 1600 Kč za celé studium
Handel und Marketing – odborná němčina pro učitele SŠ a VOŠ (na úrovni B1,B2) – 16 hodin Celá ČR OPEN AGENCY 3990 Kč za celé studium
Semináře pro sborovny – matematická gramotnost (16 hodin) Celá ČR BOMEROVÁ Eva, MICHNOVÁ Jitka – společnost lektorů 3200 Kč za celé studium
Services in the Travel Trade – odborná angličtina pro učitele SŠ a VOŠ oborů hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch (na úrovni B1) – 16 hodin Celá ČR OPEN AGENCY 3990 Kč za celé studium
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Dienstleistungen im Tourismus – odborná němčina pro učitele SŠ a VOŠ oborů hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch (na úrovni B1) – 16 hodin Celá ČR OPEN AGENCY 3990 Kč za celé studium
Metoda projektového vyučování (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Engineering Technology – odborná angličtina pro učitele SŠ a VOŠ (na úrovni B1) – 16 hodin Celá ČR OPEN AGENCY 3990 Kč za celé studium
Brainstorming v pedagogické praxi (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Trade and Marketing – odborná angličtina pro učitele SŠ a VOŠ (na úrovni B1,B2) – 16 hodin Celá ČR OPEN AGENCY 3990 Kč za celé studium
Interní mentor (8h) Celá ČR Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Services in the Travel Trade – odborná angličtina pro učitele SŠ a VOŠ oborů hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch (na úrovni B1) – 16 hodin Celá ČR OPEN AGENCY 3990 Kč za celé studium
Anglický jazyk pro pedagogy (80VH) – mírně pokročilí Celá ČR Vzdělávací centrum transperfect s.r.o. 10900
1….17 18 19 20 21 22 23 24 
Položek celkem: 469 (strana 22/24)